WYBRANE PROJEKTY

Poznaj szczegóły projektów, jakie mieliśmy przyjemność realizować w ostatnich latach, m.in. dla klientów z branży medycznej, farmaceutycznej oraz organizacji pozarządowych.

Koncepcja obchodów jubileuszowych 40r. Instytutu Kardiologii w Warszawie-Aninie obejmowała organizację trzech osobnych wydarzeń, o różnym charakterze i zaadresowanych do różnych grup odbiorców. Część poranna to sympozjum naukowe, przeznaczone dla lekarzy i zorganizowane w formie wykładów naukowych przeprowadzonych przez pracowników naukowych instytutu. Druga część do spotkanie dla przedstawicieli mediów tj. briefing medialny. Część trzecia, popołudniowa to gala jubileuszowa o charakterze artystycznym przeznaczona w głównej mierze dla pracowników Instytutu i gości specjalnych (w sumie ponad 350osób). Ponadto we współpracy z Biblioteką Lekarską została zorganizowana wystawa zdjęć, plansz historycznych i naukowych w foyer. Dzięki temu wszyscy uczestnicy całodziennego wydarzenia jubileuszowego mieli okazję zapoznać się w pełni z czterdziestoletnią historią Instytutu. Uroczysty dzień stanowił święto Instytutu i jego pracowników.

22-23 listopada 2017 w Warszawie  już po raz drugi zorganizowaliśmy Forum Medycyny Paliatywnej.

To cykliczne wydarzenie naukowe organizowane w formie debat, paneli dyskusyjnych wieńczone briefingiem prasowym z udziałem przedstawicieli MZ, NFZ i innych instytucji odpowiedzialnych za organizację i finansowanie ochrony zdrowia.  W dwudniowym spotkaniu wzięło udział łącznie ponad 300 uczestników – lekarzy, pielęgniarek, dyrektorów szpitali.

Konferencję prowadziła  red. Iwona Schymalla /Medexpress

Agencja Karpeno odpowiedzialna była także za oprawę graficzną i multimedialną. Stworzyliśmy komplety materiałów konferencyjnych dla wszystkich uczestników  i zadbaliśmy o najlepsze relacje z dziennikarzami. Wszystko po to aby tematy związane z organizacją medycyny paliatywnej w Polsce były szeroko dyskutowane i przekazane opinii publicznej.

Projekt edukacyjno-społeczny mający na celu naświetlenie sytuacji pacjentów chorych na łuszczycę.  Zespół Karpeno pomysłodawcą i głównym realizatorem kampanii zorganizowanej z okazji Światowego Dnia Chorego na Łuszczycę 2017. W ramach projektu opracowaliśmy hasło, logo kampanii i zrealizowaliśmy sesję zdjęciową głównych bohaterów, których historie stworzyły scenariusz dla konferencji prasowej oraz wyprodukowanych materiałów filmowych m.in. spotu Kabaretu Ani Mru Mru pt.”Jaka Ona jest?”. 4 historie życia i doświadczeń z łuszczycą spisane   przez znane dziennikarki medyczne red. Katarzynę Pinkosz, Margit Kossobudzką, Barbarę Jagas i Martę Hernik .  Kampania została zrealizowane we współpracy z Dziennikarskim Klubem Promocji Zdrowia i Unią Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę.

31 maja 2019 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbył się cykl wydarzeń zorganizowanych z okazji obchodów 40-lecia Instytutu Kardiologii.  Mieliśmy ogromną przyjemność opracowania koncepcji i zrealizowania urodzin Instytutu. Bogata  historia rozwoju polskiej kardiologii stanowiła podstawę opracowanych scenariuszy, materiałów informacyjnych i filmowych.  Sympozjum naukowe dla kardiologów i konferencja prasowa dla mediów to dwa wydarzenia o charakterze merytorycznym. Teczki prasowe zawierały materiał prasowy oraz wywiad z dyrektorem Instytutu Kardiologii Tomaszem Hryniewieckim.  W części popołudniowej odbyła się  jubileuszowa gala z udziałem Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, przedstawicieli instytucji państwowych i pracowników Instytutu Kardiologii. Każdy z gości otrzymał pamiątkowe serduszko z logo Instytutu.  Dzięki współpracy z Pocztą Polską wysłanych zostało 300 jubileuszowych kartek pocztowych. Relację medialną zapewniły redakcje  Radia Dla Ciebie, Medexpressu, Służby Zdrowia oraz Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia.  Dyrekcji i pracownikom Instytutu Kardiologii dziękujemy z zaufanie i życzymy dalszych sukcesów i tysięcy wyleczonych pacjentów.

„Oswoić Ból” to inicjatywa zrealizowana w latach 2014–2016. Założeniem programu była poprawa świadomości personelu medycznego i pacjentów w zakresie opieki paliatywnej, prowadzona w ramach licznych szkoleń dla lekarzy onkologów, lekarzy medycyny paliatywnej, lekarzy POZ oraz personelu medycznego i dyrektorów szpitali. Autorką koncepcji i projektu była dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz, a za organizację szkoleń i konferencji oraz ich obsługę medialną odpowiedzialna była nasza agencja.

W ramach projektu zorganizowano szkolenia we wszystkich miastach wojewódzkich. Spotkały się one z zainteresowaniem mediów, co zaowocowało ukazaniem się 80 publikacji. Podczas 120 godzin szkoleniowych 35 ekspertów przeszkoliło blisko 1200 osób.

Projekt „Oswoić Ból” został laureatem XV edycji konkursu „Sukces roku w ochronie zdrowia – Liderzy medycyny 2015″, w kategorii lider roku w ochronie zdrowia – działalność edukacyjno-szkoleniowa.

Więcej: www.oswoicbol.pl

W dniach 811 czerwca 2016 roku w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pod hasłem „Podzielmy się wiedzą”, odbyła się 9. Europejska Konferencja nt. Syndromu Tourette’a i Zaburzeń Tikowych. Spotkanie, które po raz pierwszy w historii zorganizowane zostało w Polsce, stanowiło platformę do dyskusji i wymiany wiedzy medycznej. W ramach konferencji zorganizowane zostały również wydarzenia towarzyszące. Celem organizatorów było przedstawienie zagranicznym gościom polskiej kultury oraz tradycji.

W konferencji udział wzięli światowej sławy psychiatrzy, m.in. James Frederick Leckman, Mary Robertson oraz prof. dr n. med. Tomasz Wolańczyk. Wydarzenie zgromadziło 250 uczestników.

Więcej: www.ts-warsaw.org

W dniach 2022 marca 2015 roku w Centrum Nauki Kopernik odbył się „Festiwal Młodych Badaczy. Odkrycia”. Jury wyłoniło laureatów 27. polskiej edycji konkursu EUCYS, którzy reprezentowali nasz kraj w Mediolanie.

Trzydniowy festiwal to wspaniała okazja do kontaktu z nauką. W trakcie spotkań połączono krajowe finały dwóch wydarzeń – polskiej edycji 27. Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS) oraz Konkursu Astronautyczno-Robotycznego dla Gimnazjalistów Astrobot.

Nasza firma pomagała w organizacji i promocji wydarzenia.

II Interdyscyplinarne Sympozjum „Bezdechy i chrapanie” odbyło się w Białymstoku w dniach 9–10 września 2016 i zostało poświęcone nowym odkryciom w zakresie terapii zaburzeń oddychania podczas snu. Wygłoszone zostały nie tylko wykłady z zakresu medycyny snu w laryngologii dorosłych i dzieci, ale również chirurgii szczękowej, anestezjologii, psychiatrii, kardiologii czy dietetyki. W trakcie sympozjum odbyły się warsztaty chirurgiczne z udziałem fachowców, przedstawiające różne techniki operacyjne w różnych typach zabiegów – zarówno mało inwazyjnych, jak i inwazyjnych.

Prelegentami na konferencji byli najlepsi polscy specjaliści z wielu dziedzin medycyny oraz dwóch spośród najlepszych na świecie laryngologów leczących chrapanie – dr Bhik Kotecha z Wielkiej Brytanii oraz dr Tucker Woodson ze Stanów Zjednoczonych.

Gospodarzem sympozjum była Klinika Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ceremonia otwarcia odbyła się w najbardziej reprezentacyjnej części Pałacu Branickich Auli Magna. Udział w sympozjum wzięło około 150 osób.

Więcej: www.bezdech-sympozjum.org

Miło nam poinformować, że współpracujący z nami prof. dr hab. n. med. Marek Rogowski, kierownik Kliniki Otolaryngologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, na początku grudnia przeprowadził unikatową operację wszczepienia najnowocześniejszego na świecie implantu ślimakowego. Była to druga tego typu operacja w Europie.

Forum Medycyny Paliatywnej odbyło się w dniach 25-26 listopada 2016 w hotelu Novotel Warszawa Centrum i gościło około 200 uczestników z całego kraju. Główne tematy wydarzenia: mapy potrzeb w zakresie opieki paliatywnej, indywidualizacja leczenia bólu czy powszechna opioidofobia i pozarejestracyjne stosowanie leków.

W trakcie Forum odbyła się również debata otwarta dla mediów, w której udział wzięli m.in.: dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz – prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, dr Wiesława Pokropska – konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej, a także Krzysztof Łanda – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Karpeno odpowiedzialne było za planowanie, organizację, przeprowadzenie oraz kontent merytoryczny konferencji.

Więcej: www.forummedycynypaliatywnej.pl

„Tajemniczy Pan Tourette” to kampania świadomościowa dotycząca syndromu Tourette’a oraz problemów związanych z brakiem odpowiedniego poziomu wiedzy społeczeństwa na temat choroby; wykluczenia społecznego chorych, w szczególności dzieci, które narażone są na brak tolerancji i szykany ze strony rówieśników.

W ramach kampanii prowadzono szeroko zakrojone działania media relations, obejmujące publikacje w prasie, radiu i telewizji. Zorganizowano debatę ekspercką, która odbyła się 10 czerwca 2015 w ogrodach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Stworzono film animowany, który został opublikowany w środkach komunikacji miejskiej w Warszawie; jak również fabularyzowany reportaż nt. syndromu Tourette’a.

Amgen Scholars to ogólnoświatowy program dla młodych naukowców, organizowany przez Fundację Amgen we współpracy z wiodącymi placówkami naukowymi w Europie, USA i Japonii. Program powstał w 2006 roku w USA, od 2009 roku działa także w Europie, a od tegorocznej edycji – w Japonii. Do tej pory wzięło w nim udział ponad 1800 studentów. Daje wyjątkową możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w laboratorium, przy prowadzeniu własnego projektu badawczego, pod okiem doświadczonych naukowców i autorytetów.

W programie wzięło udział 41 uczelni wyższych, mających w swojej ofercie kierunki o profilu biologicznym, farmaceutycznym i medycznym oraz 232 placówki oświatowe z województwa mazowieckiego.

Dzięki działaniom prowadzonym przez Karpeno, na temat programu pojawiło się 115 publikacji w prasie i na portalach edukacyjnych

Celem kampanii było prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych, mających na celu poprawę poziomu świadomości społecznej w zakresie ADHD oraz eliminację wykluczenia dotykającego osoby chore i ich rodziny.

Zorganizowane zostały dwie konferencje szkoleniowo-warsztatowe pod hasłem „ADHD – kiedy pozwolić, kiedy zabronić?”, dotyczące praktycznych aspektów pracy z dzieckiem cierpiącym na nadpobudliwość ruchową. Szkolenia, które odbyły się w Warszawie i w Krakowie, zostały poprzedzone konferencjami prasowymi. Kolejny etap kampanii skupił się na działaniach media relations.

Więcej: www.adhd2015.pl

Amgen Teach to program doskonalenia zawodowego nauczycieli, którego celem jest podnoszenie poziomu jakości nauczania przedmiotów przyrodniczych metodę IBSE (Inquiry-Based Scientific Education). Nasza agencja była odpowiedzialna za obsługę PR pierwszej polskiej edycji programu (2014/15), w której wzięło udział 120 nauczycieli z całej Polski.

Nasza agencja była odpowiedzialna za prowadzenie działań media relations oraz organizację konferencji finałowej. Odbyła się ona w środę, 3 czerwca 2015 roku w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCiES).

20 października przypada Światowy Dzień Osteoporozy, co było doskonałą okazją do przeprowadzenia kampanii.

Celem działań była edukacja na temat osteoporozy, prowadzona wśród grup wiekowych zagrożonych tą chorobą, a także promowanie profilaktyki, badań diagnostycznych i innowacyjnych metod leczenia osteoporozy.

W ramach kampanii zorganizowano konferencję prasową, która odbyła się w dniu 8 października 2014, we współpracy z Instytutem Reumatologii w Warszawie. W ramach przeprowadzonych działań media relations pojawiło się:

  • 6 dedykowanych audycji w radio
  • 13 dedykowanych programów w telewizji
  • 31 publikacji w prasie regionalnej i ogólnopolskiej
  • ponad 200 publikacji w internecie

Zrealizowany przez nas projekt naukowo-ekspercki miał na celu dyskusję na temat przyszłości i kierunków rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, z naciskiem na rolę dodatkowych ubezpieczeń. W projekcie wzięli udział znani eksperci z zakresu ochrony zdrowia, reprezentujący zarówno instytucje rządowe, jak i prywatne organizacje. W ramach działań powstał obszerny raport (również w języku angielskim) omawiający kwestię DUZ z różnych perspektyw, uzupełniony o debatę ekspercką. Nasza agencja była także odpowiedzialna za działania media relations, dzięki którym temat dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych zaistniał w debacie publicznej.

Pobierz RAPORT DUZ

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.